accountaccountbagbagzalando logomenu

Help & Klantendienst

Gratis verzending en retour

Veilige betaling

Algemene voorwaarden

Zalando SE ("Zalando" of de"Promotor"), met vestigingsadres op Tamara-Danz-Straße 1, 10243 Berlijn, Duitsland, geregistreerd bij het Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) met nummer HRB 158855B. organiseert een prijsvraag op het socialmedia-platform Facebook (de "Prijsvraag"). Deelname is kosteloos en de deelnemers worden niet verplicht een aankoop te doen om deel te kunnen nemen. Door deel te nemen aan de Prijsvraag, gaan alle deelnemers akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

§ 1 Prijsvraag

1. De Prijsvraag begint op 2 juni 2018 om 00:00 CET en eindigt op 10 juni 2018 om 23:59 CET ("Prijsvraagperiode"). Inzendingen buiten de Prijsvraagperiode komen niet in aanmerking voor de prijs. 2. Deelname is kosteloos. Noch aankoop, noch abonneren op de nieuwsbrief verhogen de winstkans van de deelnemer. 3. Deelnemers kunnen deelnemen indien zij wonen in België (de 'Regio') en meerderjarig zijn. 4. Deelnemers gaan ermee akkoord dat hun naam, afbeelding en posts openbaar worden gemaakt op Zalando's websites, socialmedia-kanalen en/of via offline-media.

§ 2 Deelnemers / Uitsluiting van de Prijsvraag

1. Deelname staat open voor natuurlijke personen die in de Regio wonen en ouder zijn dan 18 jaar. Werknemers (en hun partners/familieleden) van Zalando zijn uitgesloten van deelname aan de Prijsvraag. Persoonlijke informatie moet correct en volledig worden ingevuld. 2. Zalando accepteert slechts één deelname per deelnemer. 3. Zalando behoudt zich het recht voor deelnemers om welke reden dan ook, naar eigen inzicht te diskwalificeren of uit te sluiten. In dit geval kan de uitgesloten deelnemer de prijs niet winnen. 4. Deelnemers die gebruik maken van ongeautoriseerde of bedrieglijke middelen om het systeem te manipuleren om zichzelf zo een competitieve voorsprong te geven, worden ook uitgesloten van de Prijsvraag. In dit geval wordt de winnaar het recht op de prijs ontnomen, indien nodig wordt de prijs teruggehaald.

§ 3 Werking van de Prijsvraag

1. Deelname aan de Prijsvraag bestaat uit het correct invullen van het deelnemersformulier (de "Post") met een correct antwoord op de vraag. 2. Om in aanmerking te komen moeten deelnemers hun deelname inzenden binnen de periode dat de Prijsvraag geldig is. De Promotor is niet verantwoordelijk voor onvolledige, ongeldige, gewijzigde, of onleesbare posts of posts die niet correct zijn ingediend. Bewijs van verzending is geen bewijs van ontvangst. 3. De prijs in deze Prijsvraag bestaat uit een voetbalshirt van de Rode Duivels en een Zalando-cadeaubon ter waarde van 500 euro. 4. De winnaars van de Prijsvraag worden gekozen door een onafhankelijke jury bestaande uit medewerkers van Zalando. Zij kiezen de winnaar op basis van een goed antwoord op de vraag. De prijzen worden na sluiting van de termijn getrokken. 5. De Promotor behoudt zich het recht voor een alternatieve prijs met een gelijkwaardige waarde aan te bieden of deze algemene voorwaarden aan te passen in geval van redelijkerwijs onvoorziene omstandigheden. 6. De prijzen zijn niet overdraagbaar, niet-terugbetaalbaar en er zijn geen contante alternatieven. Het afwijzen van de Prijs of de algemene voorwaarden resulteert in intrekken van de Prijs. 7. De winnaar ontvangt een e-mail of wordt gebeld. Via e-mail moeten ze hun naam, adres en alle andere persoonlijke informatie voor het opeisen van de Prijs benodigde vermelden. Als de Prijs niet binnen 7 dagen na berichtgeving van Zalando is opgeëist, wordt een alternatieve winnaar gekozen. 8. De Promotor behoudt zich het recht voor deze Prijsvraag te wijzigen of te annuleren, of een update en/of wijzing in de algemene voorwaarden aan te brengen in geval van redelijkerwijs onvoorziene omstandigheden. 9. De Promotor behoudt zich het recht voor naar eigen redelijk inzicht elke persoon te diskwalificeren die gedrag vertoont dat tegen de geest van deze algemene voorwaarden en bedoeling van de Prijsvraag ingaat. Met betrekking hierop behoudt de Promotor zich het recht voor redelijk onderzoek te doen om te verifiëren dat deze algemene voorwaarden in alle opzichten zijn nageleefd. 10. De deelnemers hun namen, foto’s en antwoorden kunnen gepubliceerd worden op de website, sociale mediakanalen of eender welk ander kanaal van Zalando tot één maand na de afloop van de wedstrijd.

§ 4 Voortijdige sluiting van de wedstrijd

Zalando behoudt zich het recht voor de Prijsvraag op elk moment te annuleren zonder voorafgaande kennisgeving. Zalando heeft het recht de Prijsvraag te annuleren ingeval van technische problemen (bijv. computervirussen, manipulatie of hard-/software fouten), of indien vanwege wettelijke redenen de Prijsvraag niet correct kan worden doorgevoerd. Indien een deelnemer de reden is voor de annulering van de Prijsvraag, heeft Zalando het recht de schade te verhalen.

§ 5 Gegevensbescherming

1. Door deel te nemen aan de Prijsvraag, gaan deelnemers akkoord met het feit dat alle opgegeven persoonlijke informatie in de records van Zalando worden opgeslagen. Deelnemers voorzien Zalando van alle benodigde informatie voor de organisatie van de Prijsvraag en de toekenning van de Prijs. 2. Je persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt voor deelname aan en verdere ontwikkeling van de Prijsvraag en voor het beheer van de gebruikerservaring. Je informatie wordt opgeslagen, gebruikt en verwerkt volgens de relevante wetgeving. Informatie wordt niet aan derden doorgegeven die niet betrokken zijn bij de implementatie of het beheer van de Prijsvraag. Uitzondering op deze regel is dat indien dit noodzakelijk is, informatie bekend kan worden gemaakt aan bevoegde autoriteiten in overeenstemming met wettelijke voorschriften of aan derden die betrokken zijn bij de uitreiking van de Prijzen, zoals reisbureaus of koeriersbedrijven. 3. Op verzoek informeert Zalando de deelnemers over de persoonlijke informatie die tijdens de Prijsvraag is afgegeven en die opgeslagen blijft in hun systeem. Op verzoek kan Zalando deze informatie verbeteren, voltooien of wissen. In dit geval volstaat een schriftelijke kennisgeving. Stuur alle aanpassingen aan Zalando SE t.a.v. Timo Krijkamp, Tamara-Danz-Straße 1, 10243, Berlijn (Duitsland). Zalando doet zo snel mogelijk onderzoek, tenzij ze geen capaciteit hebben. In dat geval zal Zalando de gegevens van deze persoon eenvoudigweg verwijderen. 4. Deze Prijsvraag wordt niet uitgevoerd, ondersteund, georganiseerd of gecontroleerd door enige andere partij buiten Zalando. Zalando blijft de enige organisator van deze Prijsvraag en alle opgegeven persoonlijke informatie is niet toegankelijk voor derden buiten aan Zalando gelieerde partijen.

§ 6 Verantwoordelijkheid voor content

1. Deelnemers zijn volledig verantwoordelijk voor alle content die ze indienen voor de Prijsvraag. Indien de deelnemer een foto, ontwerp of ander materiaal heeft ingediend, moet hij/zij garanderen dat het ingediende materiaal niet illegaal, aanstootgevend of op een manier schadelijk is, en niet als laster kan worden geïnterpreteerd jegens derden. Het indienen of publiceren van reclame of Prijsvraagmateriaal is niet toegestaan. Content die niet voldoet aan de algemene prijsvraagvoorwaarden van Zalando kan worden aangepast of verwijderd zonder voorafgaande kennisgeving. 2. Zalando kan niet aansprakelijk worden gehouden in het geval dat een deelnemer de rechten van derden schendt of voor juridische conflicten die ontstaan. Zalando is tevens niet verantwoordelijk voor gemaakte juridische kosten.

§ 7 Aansprakelijkheid

Zalando zal redelijke inspanningen leveren in het organiseren en managen van deze Prijsvraag. Indien er echter schade ontstaat voortvloeiende uit de Prijsvraag zelf, door het publiceren van de naam van de winnaar of enige andere reden, accepteert Zalando geen aansprakelijkheid. Daarnaast accepteert Zalando geen verantwoordelijkheid voor fouten of schade die kan voortvloeien uit de levering van de prijs. Zalando accepteert geen verantwoordelijkheid voor potentiële print- of spelfouten, of gelijksoortige fouten in gepubliceerd materiaal.

§ 8 Overige

1. Deelnemers die een klacht willen indienen met betrekking tot de Prijsvraag kunnen dit via e-mail doen aan: marijke.averink@zalando.be. Zalando doet alles in haar macht om zo snel mogelijk te reageren.